Количка Потребителска кошница

Рекламации

 


    Рекламации

 Рекламации относно липсващи количества и явни дефекти се предявяват в момента на получаването на стоката 
или услугата. След получаване на стоката Клиента има право да иска връщането и при наличието на скрит (съществен) дефект, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на стоката или при несъответствие с обявените и характеристики. Рекламация в гореописаният случай се предявява в четиринадесет  дневен срок от датата на  фактурата. Клиента има право да получи обратно заплатената от него сума или замяна на стоката със съответстваща на подадената от него заявка. Всеки клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има  
право да върне закупената от него стока при сключен договор за покупко-продажба от разстояние в  срок от 14  дни от доставянето и без да е необходимо да посочи причина за това. OI PLUS е длъжна да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по късно от 14 работни дни, считано от датата, на която Клиента е упражнил някое от правата си на отказ. 

  Правото за връщане на стоки не се прилага в следните случаи:
      1) За доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
      2) За стоки, повредени и/или променени от клиента след момента на получаването им;
      3) За доставка на продукти , изработени съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална заявка. При изработка на мека мебел и столове по индивидуален дизайн и при избор на цвят на дамаска, различен от черен.
     4) За стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва. Не се счита за повредена опаковката, цялостта, на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката;
 
  При наличие на рекламация, Клиентът трябва да подаде сигнал устно или писмено на тел.0700 12 888 или на е-mail: info.oiplus@gmail.com  . При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:
       1) касова бележка или фактура;
       2) снимков материал;
       3) други документи ,установяващи несъотвествието на стоката с договореното;

  Връщането на стоката става чрез куриерска фирма.за сметка на Клиента или лично в  складовата база  на  OI PLUS на адрес: бул. "Проф. Цветан Лазаров" 12.
 OI PLUS  гарантира връщането на заплатената от Клиента сума без стойността на куриерската услуга за връщането на продукта. За стоки, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.